20/9/17

Ευχαριστήρια επιστολή του Υπουργού Παιδείας της Παλαιστίνης