21/10/14

Νέο Υπόλοιπο Λογαριασμού

Στο λογαριασμό φαίνεται ότι η μόνη ανάληψη που έχει πραγματοποιηθεί είναι 20.000 ευρώ στις 7/06/2010. Πρόκειται για το ποσό το οποίο παρέδωσε η αντιπροσωπεία των εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας στη Γάζα.