24/5/15

Νέο Υπόλοιπο Λογαριασμού


Στις παρακάτω φωτογραφίες εμφανίζεται η κίνηση του λογαριασμού. Η μόνη ανάληψη που πραγματοποιήθηκε είναι εκείνη στις 7/06/2010. Πρόκειται για το ποσό που παρέδωσε η αντιπροσωπείια στον Υπουργό Παιδείας στη Γάζα.