10/4/10

Η πλήρης κίνηση του λογαριασμού μας

Με χαρά δημοσιεύουμε την πλήρη κίνηση του λογαριασμού μας. Η ανταπόκριση απλών εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και φορέων, είναι εκπληκτική. Το ποσό που έχουμε συγκεντρώσει είναι πλέον επαρκές για να κτιστεί ένα σχολείο.