24/12/10

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 24/12/2010

Το υπόλοιπο του λογαριασμού σήμερα Παρασκευή 24/12/2010 ανέρχεται στα 72.665€.
Ακολουθούν φωτοτυπίες της κίνησης του λογαριασμού.