20/6/10

Το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού μας

Το νέο υπόλοιπο του λογαριασμού μας μετά την αποστολή στη Γάζα και την παράδοση των 20.000 ευρώ ανέρχεται σε 46.346,04 ευρώ (15/6/2010). Στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή 
της ΟΛΜΕ που είναι αποφασισμένη αλλά θα κατατεθεί σε επόμενο χρονικό διάστημα. Ακολουθούν φωτοτυπίες των τελευταίων κινήσεων του λογαριασμού.