27/5/09

34.023.09 στις 26-5-09

Στις 26-5-09 είχαν κατατεθεί στο λογαριασμό 34.023,09 Ευρώ.
Ευχαριστούμε θερμά! Ηπροσπάθεια συνεχίζεται.....Δείτε αναλυτικά όλες τις καταθέσεις.